Notícies


Joan Rosselló Villalonga pren possessió com a síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Palma, dilluns 18 d'octubre de 2021

Joan Rosselló Villalonga ha pres possessió avui com a síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en el que serà el seu tercer mandat al capdavant de l'òrgan de control extern del sector públic de les Illes Balears.

A la capella del Consolat de Mar, ha presidit l'acte la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol Socias, que, d'acord amb la Llei, és qui nomena el síndic major a proposta del Consell de la Sindicatura de Comptes.

Han assistit a l'acte el president del Parlament, Vicenç Thomas; la delegada del Govern, Aina Calvo; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i representants de diversos grups parlamentaris, entre altres autoritats.

També hi han assistit, en representació del Tribunal de Comptes, la consellera M.ª Dolores Genaro i, per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, els síndics Fernando Toll-Messía Gil i Maria Antònia Garcia Sastre, a més de la secretària general, Catalina Crespí Socias.