Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 14 d'octubre de 2020

El dia 13 d'octubre ha tingut lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, i del síndic de l'Àrea d'Ajuntaments i Entitats Locals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 171/2019 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2017
  • Informe 173/2020 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent als exercicis 2016 i 2017
  • Informe 174/2020 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2015