Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 10 de juny de 2020

El dia 10 de juny ha tingut lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió ha estat el següent:

  • Informe 166/2019 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017
  • Informe 167/2019 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017
  • Informe 168/2019 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017
  • Informe 169/2019 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017