Notícies


A partir del 8 de juny, la Sindicatura de Comptes obrirà la seu cada dia, de dilluns a divendres

Palma, divendres 5 de juny de 2020

La Sindicatura de Comptes inicia el retorn a l'activitat que li era habitual amb l'obertura de la seu cada dia, de dilluns a divendres, després que, des del 30 de març i durant l'estat d'alarma ocasionat per la crisi sanitària de la COVID-19, només ha obert el dimarts i el dijous per mantenir l'activitat justa i cobrir les necessitats que hi pogués haver, i ha possibilitat que el personal pogués dur a terme la feina mitjançant la modalitat del teletreball.

 

En aquests moments, però, en què les circumstàncies sanitàries han canviat, la Sindicatura s'adapta a les necessitats que planteja la tornada a la feina a la seu amb l'aplicació d'un protocol per torns que garanteix la salut del personal i la conciliació familiar, i possibilita que diverses persones puguin fer feina en un mateix espai físic i guardin la distància necessària per evitar contagis indesitjats.