Notícies


Les institucions fiscalitzadores mantenen el seu compromís amb l'exercici del control de la gestió pública en temps de pandemia

Palma, dimarts 2 de juny de 2020

Els presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX van celebrar ahir la primera reunió semestral per videoconferència

Les institucions dedicades al control extern dels fons públics han reforçat el seu compromís amb el control de la gestió pública en l'actual context de crisi originada per la pandèmia del coronavirus.

En una reunió celebrada ahir per videoconferència, els presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX autonòmics van coincidir en la necessitat de fiscalitzar les mesures adoptades per les administracions públiques amb motiu de la crisi sociosanitària, mitjançant la inclusió de treballs de control específics en els programes de fiscalització de les respectives institucions.

El síndic major, Joan Rosselló, va participar en la reunió en representació de la Sindicatura de Comptes de Balears, aportant les diferents mesures preses pel Consell de la Sindicatura des de la declaració de l'estat d'alarma pel Govern de l'Estat.

Els presidents van posar en comú les mesures organitzatives adoptades per cada institució per col·laborar en la lluita contra l'expansió de la COVID-19, amb la generalització del treball no presencial i la fiscalització mitjançant procediments electrònics. L'aposta per les eines TIC ha permès respondre amb agilitat a la situació d'excepcionalitat causada per aquesta crisi i garantir la "normalitat" en l'exercici de la funció fiscalitzadora, segons l'opinió compartida pels presidents.

Durant la reunió es va posar de manifest que la pandèmia planteja reptes importants i aboca les administracions públiques a invertir recursos i esforços per fer-hi front, amb un gran impacte en la despesa pública. En aquest context, els presidentes van posar en valor la rellevància de les tasques de control que tenen atribuïdes en virtut de la transparència i el retiment de comptes exigibles als gestors públics.