Notícies


La revista Auditoría Pública edita un número especial en el seu 25è aniversari

Palma, dijous 21 de maig de 2020

Ha recopilat els articles guardonats en el premi que organitza anualment

La revista Auditoría Pública, l'òrgan d'expressió dels tribunals autonòmics de comptes, ha complert 25 anys des de la seva creació a la primavera de 1995. Amb aquest motiu, la primera publicació dedicada a la matèria ha editat un número especial, que recopila els articles guardonats amb el premi que organitza anualment des de 1997. Es tracta d'una valuosa selecció de treballs que interessarà tots els professionals relacionats amb l'auditoria i la comptabilitat. Aquest exemplar especial es pot visitar a l'adreça següent:

https://publicaciones.4tintas.es/asocex/xxvaniversario/index.html

El número inclou també les col·laboracions d'Asun Olaechea, presidenta d'Asocex (Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics); d'Antonio López, president de la Cambra de Comptes d'Andalusia, institució encarregada de la direcció de la revista, i dels tres directors que ha tingut la publicació.

El número especial del 25è aniversari ofereix una bona ocasió per repassar l'evolució de l'auditoria pública en aquests darrers anys, i les inquietuds i els reptes dels professionals dedicats a aquesta tasca. S'ofereixen anàlisis d'un ampli ventall de matèries. Així, entre les col·laboracions que han merescut el guardó de la revista, el lector trobarà articles sobre comptabilitat, estadística, informàtica, frau administratiu, costos, urbanisme, estabilitat pressupostària, indicadors de gestió, reptes de la fiscalització pública...

La pluralitat també es constata en els autors, ja que podem llegir treballs de professionals dels tribunals de comptes, tècnics de les administracions públiques, docents i investigadors de les universitats i de professionals de l'àmbit privat.

I és que la nostra ha estat, des del començament, una publicació oberta a la participació no només dels tècnics de les nostres institucions, sinó també d'altres professionals interessats en la matèria. Aquest fet, constatable en el número que presentam, ha fet més interessant l'oferta de continguts i ens ha enriquit a tots amb l'oferta de diferents perspectives sobre el control de la gestió pública. 

Les institucions de control extern tenen la important missió de donar llum sobre els comptes públics, analitzar la gestió de les administracions i impulsar la transparència, l'eficiència i l'eficàcia en el maneig dels fons públics. Una tasca clau en qualsevol sistema democràtic, que exigeix actuar amb independència i professionalitat, bases de la credibilitat dels tribunals de comptes.

Val la pena, per tant, cuidar la formació dels tècnics, amb la promoció de la reflexió, l'anàlisi i l'intercanvi d'experiències. Amb aquesta finalitat va sorgir Auditoría Pública fa ara 25 anys, una publicació consolidada i de referència per als professionals interessats en la matèria. En aquestes dues llargues dècades, hem estat testimonis de grans canvis que han transformat la gestió de les nostres administracions públiques i el control de l'esmentada gestió.

El 25è aniversari d'aquesta publicació coincideix amb l'etapa més convulsa de les darreres dècades, la crisi de la COVID-19, que, amb les seves greus conseqüències sanitàries, econòmiques i socials, ha posat a prova la solidesa de les nostres institucions públiques, la seva capacitat per respondre a una emergència que no havia previst ningú.

L'especial situació també apel·la a les institucions de control, que amb els seus informes poden aportar molt a una gestió de cada dia més eficaç i eficient, objectiu que en aquestes circumstàncies es mostra més necessari que mai.

Aquesta publicació, que editen conjuntament les esmentades institucions, també vol remar en aquesta direcció. Convençuts que la reflexió, l'anàlisi i la crítica ens enriqueixen, volem continuar esforçant-nos per oferir continguts interessants i de qualitat. És la nostra modesta aportació a una matèria fonamental per a tota la ciutadania: el control dels fons públics.