Notícies


El síndic major ha participat en la Conferència telemàtica de Presidents de l'ASOCEX

Palma, dijous 21 de maig de 2020

El síndic major ha participat en la reunió telemàtica de la Conferència de Presidents d'Òrgans de Control Extern autonòmics que va tenir lloc dimarts, 20 de maig, i durant la qual els presidents varen aprovar el pressupost de l'ASOCEX, un conjunt de guies pràctiques de fiscalització i un pla per aplicar les NIA-ES-SP.

 

A la reunió, també s'hi va tractar la renovació del conveni amb l'Institut Nacional d'Administració Pública i el Tribunal de Comptes per realitzar una nova edició del curs sobre l'avaluació de les polítiques i els programes públics.

 

Finalment, s'hi va tractar el punt sobre la renovació de la junta directiva de l'ASOCEX, en el qual, Jaume Amat, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va assumir la presidència de torn de l'ASOCEX i va agafar el relleu de la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asunción Olaechea.