Notícies


Lorenzo Pérez Sarrión, premi de la revista Auditoría Pública en el XXV aniversari de la publicació

Palma, dimecres 6 de maig de 2020

L'auditor Alejandro Teré i l'interventor Miguel Miaja aconsegueixen un accèssit compartit

Lorenzo Pérez Sarrión, secretari general de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, aconsegueix el primer premi de la revista Auditoría Pública, que edita l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (Asocex), en la XXII edició del premi, corresponent a l'any 2019. La decisió d'aquest premi coincideix, a més, amb la celebració del XXV aniversari d'Auditoría Pública. Pérez Sarrión ha estat reconegut per l'article titulat «Estrategia de implantación de la administración eléctrónica en un órgano de control externo (OCEX): No hablamos solo de tecnología», publicat en el número 74 de la revista. El premi té una dotació econòmica bruta de 4.000 euros.

El consell editorial de la revista valora, per unanimitat, que el també lletrat de la Generalitat Valenciana exposa «de manera amena i didàctica l'obligació dels OCEX d'implantar en el seu si l'administració electrònica, tant en els seus processos interns como en la relació amb les entitats fiscalitzades». «L'autor planteja la necessitat de redefinir els procediments d'auditoria i fiscalització en un entorn digitalitzat. El concepte de rendició de comptes, els papers de feina, les mostres, etcètera, adquireixen una altre significat i una altra dimensió, por la qual cosa és necessari afrontar totes aquestes qüestions des d'una nova òptica de la modernització», en destaquen els membres del consell. Finalment, amb el premi s'ha volgut ressaltar també «l'encert mostrat en el tractament d'un assumpte de la màxima actualitat, la claredat de les seves exposicions i la riquesa de detalls en la ubicació de les seves reflexions en l'àmbit dels OCEX».

El consell editorial, a més, ha concedit un accèssit compartit per als articles «Algunos aspectos relevantes de la doctrina sobre contratación pública contenida en los informes de fiscalización de las instituciones de control externo», d'Alejandro Teré Pérez, auditor i coordinador del departament de corporacions locals de la Cambra de Comptes d'Andalusia (publicat en el número 73 de la revista), i «Presente y futuro del control interno en las administraciones públicas», de Miguel Miaja Fol, interventor i auditor de l'Estat (publicat en el número 74). Cada guardonat rebrà un premi de 1.000 euros.

El lliurament del premi i dels dos accèssits es durà a terme pròximament. La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha obligat a ajornar-ne la celebració.