Notícies


El Consell de la Sindicatura es reuneix en sessió ordinària i es prepara per a la normalitat de després del confinament

Palma, dijous 30 d'abril de 2020

La Sindicatura continua la tasca fiscalitzadora adaptada a l'entorn del teletreball.

El Consell de la Sindicatura s'ha reunit, dia 30 d'abril, en sessió ordinària, en l'ordre del dia de la qual s'han inclòs el debat i l'aprovació d'informes, i altres assumptes relacionats amb el govern interior de la institució que s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies actuals.

Des que es va decretar l'estat d'alarma, la Sindicatura va restringir el treball presencial al mínim imprescindible, sempre garantint la seguretat del personal, i va programar desenvolupar la major part de la seva activitat mitjançant el teletreball, tot facilitant les eines i els recursos necessaris perquè tothom pogués dur a terme la feina des de ca seva.

Així mateix, aquesta flexibilització de l'organització de la feina proporciona l'entorn adequat perquè, durant els pròxims mesos, els síndics i el personal de la institució es coordinin i mantenguin una comunicació constant que permeti continuar la tasca fiscalitzadora que té encomanada la institució.