Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 26 de febrer de 2020

El dia 25 de febrer va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 164/2019 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017
  • Informe 165/2019 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017
  • Informe 170/2019 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018