Notícies


El síndic major participa en la reunió de la Comissió de Coordinació dels Presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEx)

Palma, dimarts 26 de novembre de 2019

Avui dematí, a la seu del Tribunal de Comptes, ha tingut lloc la reunió semestral de la Comissió de Coordinació dels Presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les comunitats autònomes (OCEx). Durant aquesta trobada, que ha presidit la presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente, els responsables de les Institucions de Control Extern han abordat diverses qüestions d'interès compartit, amb la finalitat de continuar impulsant la cooperació i la col•laboració entre elles i contribuir d'aquesta manera a un control públic més rigorós, eficaç, confiable i transparent a nivell global.

Els presidents manifesten la preocupació per la reducció dels nivells de rendició en termini dels comptes de les entitats locals corresponents a l'exercici 2018 i demanden mesures per activar-la.

Els programes per a 2020 aposten per fiscalitzacions receptives a les demandes de la societat, als entorns canviants i als riscs emergents, amb la finalitat que siguin rellevants i contribueixin a impulsar la millora de la gestió dels fons públics. La transparència, la igualtat, la sostenibilitat ambiental i la preparació i implementació dels objectius de desenvolupament sostenible s'integraran com a objectius transversals en les fiscalitzacions.

La Comissió ha destacat, així mateix, la importància que les institucions implantin el seguiment de les recomanacions que inclouen als seus informes, com a via de treball fonamental per contribuir a la millora de la gestió pública.

Amb la finalitat de continuar impulsant l'aplicació de les tecnologies de la informació a les actuacions de control, els responsables de les institucions han incidit en la conveniència de la millora contínua de les eines electròniques utilitzades en els procediments fiscalitzadors i en els propis processos interns de gestió, per possibilitar un control més eficient i eficaç.