Notícies


El síndic major participa en la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX)

Palma, dilluns 25 de novembre de 2019

La Conferència de Presidents de l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX) s'ha reunit avui horabaixa a la seu de la Cambra de Comptes de Madrid, sota la presidència de la Cambra de Comptes de Navarra, a fi de continuar aprofundint en la seva col·laboració.

Al llarg d'aquesta jornada de treball, els presidents han mostrat la preocupació per les necessitats de formació especialitzada del personal dels òrgans de control extern i han valorat el desenvolupament del curs sobre «Avaluació de polítiques i programes públics», que està en marxa des de setembre, així com han analitzat la possibilitat d'elaborar programes d'intercanvi i estades temporals del personal de fiscalització entre els diferents OCEX. D'altra banda, s'ha elegit l'OCEX responsable per a la celebració de les properes Trobades Tècniques.

A la reunió s'han abordat altres temes d'interès comú, com el pla d'adaptació de les Guies de Fiscalització a les NIA-ES-SP, proposat per la Comissió Tècnica, així com la valoració de les enquestes sobre la seva aplicació en els OCEX.

Les institucions de control extern han reiterat, a més, el seu compromís amb la revista Auditoría Pública i han planificat actuacions per a la propera commemoració del seu vint-i-cinquè aniversari, l'any 2020.

Després de la convocatòria ordinària, ha tingut lloc una reunió extraordinària per debatre sobre la modificació d'estatuts d'ASOCEX, en la qual s'ha acordat establir una secretaria permanent, que faciliti les tasques administratives i de gestió de l'Associació.