Notícies


Els òrgans de control extern autonòmic formaran els seus funcionaris per avaluar l'eficàcia de les polítiques públiques

Palma, dilluns 3 de juny de 2019

La Conferència de Presidents de l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX) dona llum verd a un ambiciós projecte formatiu amb la finalitat que els OCEX assumeixin un paper més actiu en l'avaluació del compliment dels objectius dels programes pressupostaris i de les polítiques públiques.

En el conveni firmat que sustenta el projecte formatiu també participen el Tribunal de Comptes, l'Institut d'Estudis Fiscals i l'Institut Nacional d'Administració Pública.

Saragossa, 3 de juny de 2019. Amb l'objectiu d'avançar en la modernització de l'auditoria pública, la Conferència de Presidents d'ASOCEX (Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics) ha donat avui llum verd a la posada en marxa d'un conveni de formació amb l'Institut d'Estudis Fiscals i l'Institut Nacional d'Administració Pública per al desenvolupament del curs «Avaluació de polítiques i programes públics», en què també participa el Tribunal de Comptes i que farà les primeres passes al mes de setembre.

L'objecte darrer d'aquesta iniciativa és formar els auditors dels òrgans de fiscalització autonòmics i del Tribunal de Comptes en les darreres tècniques per avaluar l'eficàcia i l'eficiència dels programes i les polítiques públiques als quals s'assignen els recursos pressupostaris i determinar si s'han complert o no els objectius prevists.

Per a la Conferència de Presidents d'ASOCEX, la implantació d'aquest programa de formació en avaluació de polítiques públiques suposa un nou avenç en la modernització de les tècniques que utilitzen els auditors de les institucions de control extern per complir el manament de fiscalització de la gestió econòmica financera del sector públic. La realització d'avaluacions de les diferents polítiques públiques que duen a terme els OCEX permetrà ampliar l'abast de les fiscalitzacions i donar informació contrastada sobre l'eficàcia de la despesa pública.

A la reunió mantinguda a la seu de la Cambra de Comptes d'Aragó, els màxims representants dels òrgans de control extern autonòmica, que han abordat un extern ordre del dia amb 17 punts sobre assumptes d'interès comú, també han acordat unir esforços per avançar en l'accés a les plataformes i les bases de dades de contractació del sector públic i d'altres similars, i així facilitar-ne la fiscalització.

La Conferència de Presidents d'ASOCEX, que va tenir lloc a la capital aragonesa sota la presidència de la Cambra de Comptes d'Aragó, permet visualitzar la cooperació i la coordinació dels òrgans de control extern autonòmics. Aquestes institucions comparteixen objectius i tècniques de fiscalització a fi de poder millorar contínuament el treball de l'auditoria pública, evitar duplicitats i contribuir a conformar un model homogeni de fiscalització de les administracions públiques espanyoles.