Notícies


Reunió de Presidents d’Òrgans Autonòmics de Control Extern

Palma, dilluns 12 de novembre de 2018

La Conferència de Presidents d'ASOCEX s'ha reunit avui horabaixa a Madrid, a la seu de la Cambra de Comptes, sota la presidència de torn de la Cambra de Comptes d'Aragó.

Entre altres assumptes, s'han aprovat noves Guies pràctiques de fiscalització i s'ha tractat sobre la posada en funcionament d'un projecte formatiu sobre Avaluació de polítiques públiques, destinat a institucions de control extern.

A més, a la reunió s'han presentat els avenços d'altres projectes comuns, com l'elaboració d'un vídeo corporatiu d'ASOCEX, que està en procés d'edició.

Els presidents han debatut altres assumptes, que es plantejaran demà a la reunió de coordinació que mantindran amb la presidenta del Tribunal de Comptes.

La Conferència de Presidents dels Òrgans Autonòmics de Control Extern, amb una dècada de trajectòria, es va constituir com a associació amb personalitat jurídica pròpia al juny de 2015 i en formen part 12 membres, amb l'objectiu d'impulsar-ne la cooperació i la coordinació. ASOCEX contribueix, a més, a millorar la transparència i a exercir un control més eficaç sobre las finances públiques.