Notícies


La Cambra de Comptes acull la reunió de coordinació del Tribunal de Comptes i les institucions autonòmiques de control

Palma, dimecres 24 d'octubre de 2018

La Cambra de Comptes de Navarra ha acollit avui dematí una reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i les institucions autonòmiques de control.

Ha presidit la reunió Ángel Algarra, conseller de Comunitats i Ciutats Autònomes, i hi han participat la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asun Olaechea; el president de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Ama i Reyero; el conseller major del Consell de Comptes de Galícia, José Antonio Redondo; el síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Joan Rosselló; el president del Consell de Comptes de Castella i Lleó, Jesús Jaime Encabo; el síndic major de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries, Avelino Viejo; Luis Rufas, vicepresident de la Cambra de Comptes d'Aragó; Marcela Miró, consellera de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana; Eusebio Melero, conseller del Tribunal Basc de Comptes Públics; Carmen Iglesias, consellera de la Cambra de Comptes d'Andalusia; Inmaculada Saavedra, consellera de l'Audiència de Comptes de les Canàries, i María Victoria Malavé, consellera de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid.

A la reunió s'ha analitzat la fiscalització realitzada tant pel Tribunal de Comptes com per les institucions autonòmiques de control sobre els processos de reestructuració d'entitats dependents de les comunitats autònomes.

Els responsables de les institucions de control també han posat en comú les seves previsions de cara al programa de fiscalització per a 2019 i el Tribunal de Comptes ha presentat el seu pla estratègic del període 2018-2021.

Finalment, els responsables de les institucions de control han acordat impulsar fiscalitzacions de manera coordinada sobre diverses matèries d'interès comú, com les universitats públiques.


Els responsables de les institucions de control a la seu de la Cambra de Comptes.