Notícies


Comencen les proves selectives per a l’ingrés en el cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Palma, dimecres 3 d'octubre de 2018

Les proves es duen a terme per cobrir tres places del cos d'auditors.

Avui han començat, a la seu de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), al polígon de Son Rossinyol, les proves selectives per ingressar en el cos d'auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, a les quals s'han presentat 13 persones.

Aquestes proves selectives tenen dues fases, una d'oposició i una altra de concurs. La fase d'oposició, que consta de dos exercicis, és la que comença avui amb el primer exercici, que es divideix en dues parts: la primera és un qüestionari de tipus test de 60 preguntes amb resposta múltiple, que els aspirants han de dur a terme en 90 minuts com a màxim, i la segona consisteix a respondre per escrit cinc qüestions que plantejarà el Tribunal, en un temps màxim de 3 hores. Aquesta segona part de l'exercici s'iniciarà una hora després de la finalització de la primera part.

El segon exercici de la fase d'oposició és de caràcter pràctic i consisteix a resoldre per escrit, en un temps màxim de cinc hores, dos casos pràctics. Per passar a la fase de concurs, on es valoraran els mèrits al·legats, els aspirants hauran de superar la fase d'oposició.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears és l'òrgan que té per objecte fiscalitzar externament l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears, i les persones que duen a terme aquesta funció fiscalitzadora són precisament les del cos d'auditors.