Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 19 de maig de 2021

El dia 18 de maig va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 183/2020 dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2018
  • Informe 184/2021 sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020
  • Informe 186/2021 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018