Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 28 d'abril de 2021

El dia 27 d'abril va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 178/2020 sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018
  • Informe 179/2020 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2018
  • Informe 180/2020 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2018
  • Informe 181/2020 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2018
  • Informe 182/2020 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018