Avís legal

La informació que s’ofereix en aquestes pàgines està subjecta a una clàusula d’exoneració de responsabilitat i a un avís de copyright.

Clàusula d’exoneració de responsabilitat

Amb aquestes pàgines, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears pretén donar a conèixer la institució i els seus treballs. El material inclòs en aquestes pàgines es difon amb caràcter simplement informatiu.Les pàgines contenen enllaços a pàgines externes sobre les quals els serveis de la Sindicatura no tenen cap control i respecte de les quals declinen tota responsabilitat.L’SCIB no assumeix cap responsabilitat respecte de les interrupcions o deficiències del servei ni dels problemes que puguin sorgir de la consulta d’aquestes pàgines o d’aquelles altres externes o que siguin reenviades.

Avís de copyright

© Sindicatura de Comptes de les Illes BalearsReproducció autoritzada sempre que s’esmenti la font, llevat que s’indiqui el contrari.En els casos en què sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització cancel·larà l’autorització general esmentada abans i mencionarà les possibles restriccions d’ús.